Ważą się losy Liściastej Góry!

liśc 15

Liściasta Góra

 

Między innymi po publikacjach na naszym portalu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 19 września 2018r. wszczął postępowanie w sprawie wygaśnięcia koncesji na wydobycie bazaltu z terenu Liściastej Góry, o czym informowaliśmy Państwa tutaj. Okazuje się jednak, że sprawa nie została do dnia dzisiejszego zakończona!

Jak się dowiedzieliśmy, pismem z dnia 09.11.2018 r. Kopalnie Surowców Skalnych Sp. z o.o. złożyły dodatkowe wyjaśnienia w sprawie, a także wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie wygaśniecia koncesji. Organ koncesyjny uznał, że z uwagi na złożoność sprawy, przedłożone wyjaśnienia wymagają dalszej szczegółowej analizy, w związku z czym,  przedłużył postępowanie do dnia 31.01.2019 r.

Przypomnijmy, że kontrola przeprowadzona przez organ koncesyjny wykazała, że kopalnia nie posiada praw do gruntu (od kilku lat!). Co więcej, właściciel gruntów - Nadleśnictwo Świeradów, jasno wypowiedziało się w tej sprawie, że nie wyraża zgody na podpisanie umowy, która mogłaby stanowić prawo do dysponowania przedmiotowymi gruntami. Dodatkowo dysponujemy dokumentami wskazującymi na to, że w momencie wydawania koncesji przeznaczenie gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na to nie pozwalało. Czy to za mało, by koncesja została wygaszona?

Całkiem możliwe. Obecnie ważą się więc losy kopalni na Liściastej Górze. 

Jaką decyzję podejmie Marszałek Cezary Przybylski, dowiemy się w lutym. Pozostaje pytanie, czy coś w tej sprawie można jeszcze zrobić. Jeśli tak, to są na to ostatnie dni.

 

Wybory sołtysów w Kościelnikach Górnych i Średnich

 sołtys

13 stycznia 2019r. odbędą się wybory sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Kościelniki Górne i Kościelniki Średnie. Głosowanie odbywać się będzie w Bibliotece w Kościelnikach Średnich 19 w godzinach od 11:00 do 13:00. Uchwałą Rady Miejskiej LIV/349/2018 z dn. 18 października 2018 dokonano bowiem podziału sołectwa Kościelniki na dwa odrębne sołectwa: Kościelniki Górne i Kościelniki Średnie. Wybory wyłonią więc dwóch sołtysów i dwie Rady Sołeckie, odrębnie dla każdego z sołectw.

Kandydaci na sołtysów i członków Rad Sołeckich mogą się zgłaszać do 31 grudnia 2018r. Zgłoszenia dokonuje się na urzędowych drukach do pobrania w Urzędzie Miejskim w Leśnej lub pod tym linkiem. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia kandydatury na sołtysa jest uzyskanie poparcia 10 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Do zgłoszenia kandydatury na członka Rady Sołeckiej wystarczy pięć takich podpisów.

źródło: Zarządzenie Burmistrza Leśnej nr 242/2018 z dn. 22.11.2018

 

 

 

 

W niedzielę druga tura wyborów na burmistrza

W niedzielę 4 listopada 2018r. odbędzie się druga tura wyborów na Burmistrza Leśnej. Do drugiej tury przeszło dwóch kandydatów: Szymon Surmacz (uzyskał 39,27% głosów) oraz Karol Kusibab (uzyskał 29,80% głosów).

page

Szymon Surmacz i Karol Kusibab

Gabriela Pijanowska, obecna wiceburmistrz Leśnej, uzyskała o zaledwie kilka punktów procentowych mniej niż Karol Kusibab (25,54%). Czwarty z kandydatów Stanisław Marczyński otrzymał 5,39% głosów.

Za nami okres kampanii wyborczej, za kilka godzin rozpoczyna się cisza wyborcza. Kampania obfitowała w wiele wydarzeń, spotkań z mieszkańcami i emocji. Odbyły się także publiczne debaty między kandydatami. Pamiętamy, że na pierwszą debatę, która miała miejsce 21 października 2018 w OKiS w Leśnej, przybył tylko jeden kandydat – Szymon Surmacz (pisaliśmy o tym tutaj). Przed drugą turą została również zorganizowana debata w OKiS, w której jednak udział wzięli obaj kandydaci. Można ją obejrzeć tutaj.

Każdy wyborca samodzielnie podejmie decyzję, który z kandydatów: Szymon Surmacz, czy Karol Kusibab powinien zostać burmistrzem Leśnej. Warto przed podjęciem decyzji zapoznac się z informacjami o kandydatach, ich doświadczeniem, proponowanym programem. Można to zrobić m.in. na stronach internetowych: Szymon Surmacz i Karol Kusibab.

Ważne jest również to, by na wybory pójść. Uprawnionych do głosowania w obwodzie obejmującym wsie: Janówka, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie, Szyszkowa jest 711 osób, ale w I turze udział wzięło zaledwie 339.

Oficjalne wyniki wyborów samorządowych

ballot box 32384 960 720

Znamy oficjalne wyniki wyborów samorządowych. Nowym Burmistrzem Leśnej został Szymon Surmacz, a radnym Rady Miejskiej z okręgu obejmującego Szyszkową, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie i Janówkę – Piotr Suśniak.

Wyniki głosowania na Burmistrza Leśnej:

Szymon Surmacz: I tura -1588 głosów, II tura – 2072 głosów, co stanowi 56,08%

Kusibab Karol: I tura -1205, II tura – 1623, co stanowi 43,92%

Pijanowska Gabriela: 1033 (I tura)

Marczyński Stanisław: 218 (I tura)

Wyniki głosowania na radnego Rady Miejskiej:

Suśniak Piotr Kazimierz: 103 głosy

Faltyn Łukasz: 94 głosy

Boczula Elżbieta: 82 głosy

Majer Tomasz Waldemar: 38 głosów

Richter Bernard Maciej: 16 głosów

Do Rady Powiatu z naszej gminy dostali się:

Surowiec Jan – 784 głosy

Smusz Edward – 368 głosów

Do Sejmiku nie dostał się żaden mieszkaniec naszej gminy. Z terenu powiatu lubańskiego radną Sejmiku została Teresa Zembik.

źródło: PKW

Debata wyborcza kandydatów na burmistrza Leśnej

21 października, czyli w najbliższą niedzielę, odbędą się wybory samorządowe, podczas których będziemy wybierać m.in. burmistrza naszej gminy. Będziemy mogli oddać głos na jednego spośród czterech kandydatów:

  1. Szymona Surmacza
  2. Gabrielę Pijanowską
  3. Karola Kusibaba
  4. Stanisława Marczyńskiego.

W dniu 18.10.2018r. w OKiS w Leśnej odbyła się pierwsza w historii naszej gminy debata wyborcza, na którą zaproszeni zostali wszyscy kandydaci. Organizatorem debaty był jeden z komitetów wyborczych – KWW Gmina Plus, który około 20 dni wcześniej wysłał zaproszenia do uczestnictwa, ale też współorganizacji tego wydarzenia do wszystkich komitetów wystawiających kandydatów na burmistrza. W zaproszeniu można przeczytać:

Samo przeprowadzenie debaty i udział w niej wszystkich zainteresowanych, będzie wygraną całej naszej społeczności – pokażmy mieszkańcom Leśnej, że zależy nam na dialogu, porozumieniu i przede wszystkim otwartości”.

Komitety zostały zaproszone do współorganizacji i zachęcone do kontaktu przed debatą, by wspólnie ustalić szczegóły. Treść zaproszenia dostępna jest na stronie komitetu Gmina Plus.

JAK PRZEBIEGAŁA DEBATA?

W dniu wczorajszym, o godzinie 18:00, sala widowiskowa OKiS pełna była mieszkańców gminy. W korytarzu czekały na wszystkich domowe ciasta, owoce z lokalnych sadów, wata cukrowa i popcorn. Na dzieci czekały animacje oraz skręcanie baloników. Licznie przybyli mieszkańcy mogli porozmawiać z kandydatami na radnych i członkami komitetu Gmina PLUS, którzy również przybyli na debatę.

debata2

Zrzut ekranu z transmisji na żywo prowadzonej przez stowarzyszenie Viribus Hominum - Odwaga Ludzi.

Sama debata rozpoczęła się o 18:15, ponieważ cała sala czekała akademicki kwadrans na przybycie wszystkich kandydatów na burmistrza, dla których przygotowane były krzesła na głównej scenie. Jednakże okazało się, że na debatę stawił się tylko jeden kandydat na stanowisko burmistrza – Szymon Surmacz.

debata

Zrzut ekranu z transmisji na żywo prowadzonej przez stowarzyszenie Viribus Hominum - Odwaga Ludzi.

 

Kandydat na burmistrza Szymon Surmacz, zgodnie z zaproponowanymi warunkami debaty, miał przygotowane w kopertach pytania dla swoich kontrkandydatów. Zadał je publicznie, a poruszył w nich m.in. kwestie związane z wątpliwościami dotyczącymi ich programów wyborczych, deklaracji składanych przez konkurentów, a także sprawę przyczyn zbyt dużych kosztów ponoszonych przez gminę (a co za tym idzie mieszkańców) za odbiór śmieci. Z racji nieobecności pozostałych kandydatów, pytania pozostały bez odpowiedzi.

Następnie przytoczył różnego rodzaju „plotki”, jakie w trakcie kampanii zasłyszał od ludzi na swój temat. Potraktował je jako pytania, które mogłyby paść z ust nieobecnych kontrkandydatów. Wyjaśnił wątpliwości i przedstawiał argumenty na niesłuszność stawianych mu zarzutów.

Kolejne półtorej godziny trwało odpowiadanie na pytania zadawane przez ludzi zgromadzonych na sali, a także pytania przekazywane za pośrednictwem Facebooka (przekazywane były one przez stowarzyszenie Viribus Hominum – Odwaga Ludzi, które prowadziło również transmisję na żywo całego wydarzenia). Padały różne pytania, dotyczące praktycznie każdego obszaru funkcjonowania gminy. 

Niestandardowym pomysłem był moderator, którego rolę pełniła po prostu…truskawka-minutnik, trzymana przez widownię. Po upływie wyznaczonego czasu 2 minut na odpowiedź, sygnał dźwiękowy dawał znać, że pora na kolejne pytanie.

Na zakończenie debaty miał miejsce symboliczny akcent. Szymon Surmacz zaapelował, by każdy w życiu zajmował się tym, w czym jest dobry. W tym kontekście „wręczył” nieobecnym na debacie kontrkandydatom prezenty: Stanisławowi Marczyńskiemu hełm wojskowy, Gabrieli Pijanowskiej antyczną maszynę do pisania, a Karolowi Kusibabowi gitarę. Widownia na zakończenie spotkania zareagowała oklaskami.

„Takiej pozytywnej energii jak na debacie dawno nie widziałam. Ludzie poczuli, że mogą razem coś zmienić. I nie wstydzę się, że będę głosować na Pana Surmacza” – napisała jedna z internautek pod własnym nazwiskiem w komentarzu po debacie.

Bezpośrednio po debacie w internecie pojawili się jednak również anonimowi przeciwnicy. Na jednym z portali anonimowo napisano na przykład: "Co to wogóle [pisownia oryginalna] za ludzie poszli na tą debatę. Jakaś banda zmanipulowanych oszołomów Ale ostatecznie i tak przegracie i wtedy zobaczycie." 

Kto wygra wybory? Tego obecnie nie wie nikt. Zadecydujemy o tym wszyscy w dniu 21.10.2018r.

Debaty wyborcze to standardowa i bardzo popularna formuła, stosowana na całym świecie w okresie wyborczym, która ma na celu przedstawienie wszystkich kandydatów wyborcom i wysłuchanie ich. Niestety, w Leśnej na scenie zamiast trzech kandydatów stały puste krzesła, mimo że pełna sala mieszkańców gminy oczekiwała na spotkanie z nimi.

Całą debatę można obejrzeć tutaj.

Film o 9:00 rano dzień po debacie miał ok. 1700 wyświetleń, co oznacza, że formuła debaty cieszy się dużym zainteresowaniem.